Fællesskabende pædagogik

Diplommodul

Ønsker du at styrke inklusionsindsatsen på skolen eller i dagtilbuddet gennem direkte indsatser samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til inklusionsvejleder specielt udviklet til dig. Uddannelsesretningen bliver en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Datoer og tilmeld

Bliv klogere på uddannelsen

Med Diplomuddannelsen til Inklusionsvejleder bliver du styrket inden for følgende områder:

  • Kvalificering og udvikling af inkluderende lærings- og legemiljøer
    Teamsamarbejde med afstemning af - og justeringer i den pædagogiske praksis
  • Målrettet rådgivning og vejledning til institutioners og skolers professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i det almindelige lærings- og udviklingsmiljø
  • Ændringer og justeringer i udviklings- og læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i de almindelige tilbud
  • Sparringspartner for ledelse og kolleger i arbejdet med at udforme mål for den fælles inklusionsindsats samt rutiner for opfølgning og evaluering
  • Samarbejde med ledelse og team om den værdimæssige tilgang til inklusionsopgaven
  • Samarbejde mellem ledelse og kollegaer om ændringer i institutionens eller skolens kultur ift. inklusionsopgaven

Målgruppe

Lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle som arbejder som, eller som tiltænkes en funktion som, inklusionsvejleder.

Indhold og niveau

Den pædagogiske diplomuddannelse til Inklusionsvejleder kommer til at omfatte 60 ECTS-point. Den består af fem moduler (2 obligatoriske, 2 valgmoduler og 1 valgfrit modul) samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb