Inklusionsvejlederuddannelse

Diplomuddannelse

Ønsker du at styrke inklusionsindsatsen på skolen eller i dagtilbuddet gennem direkte indsatser samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til inklusionsvejleder specielt udviklet til dig.

Uddannelsesretningen bliver en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Bliv klogere på uddannelsen

Med Diplomuddannelsen til Inklusionsvejleder bliver du styrket inden for følgende områder:

  • Kvalificering og udvikling af inkluderende lærings- og legemiljøer
  • Teamsamarbejde med afstemning af - og justeringer i den pædagogiske praksis
  • Målrettet rådgivning og vejledning til institutioners og skolers professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i det almindelige lærings- og udviklingsmiljø
  • Ændringer og justeringer i udviklings- og læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i de almindelige tilbud
  • Sparringspartner for ledelse og kolleger i arbejdet med at udforme mål for den fælles inklusionsindsats samt rutiner for opfølgning og evaluering
  • Samarbejde med ledelse og team om den værdimæssige tilgang til inklusionsopgaven
  • Samarbejde mellem ledelse og kollegaer om ændringer i institutionens eller skolens kultur ift. inklusionsopgaven

Målgruppe

Lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle som arbejder som, eller som tiltænkes en funktion som, inklusionsvejleder.

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Den pædagogiske diplomuddannelse til Inklusionsvejleder omfatter 60 ECTS-point. 2 obligatoriske, 2 valgmoduler og 1 valgfrit modul samt et afgangsprojekt.

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Inklusionsvejleder skal mindst 20 ECTS-point bestå af retningsbestemte moduler.

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær