Diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse

Med en diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration bliver du klædt på til at håndtere de mange forskelligartede opgaver, der findes i den offentlige forvaltning.

Du får både viden om de nyeste tendenser samt praksisnær viden og effektive redskaber, som kan bruges inden for flere grene i den offentlige sektor.

Gennem diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration får du:

  • Kompetencer til at analysere og løse forvaltnings- og administrationsfaglige problemstillinger
  • Viden om den offentlige sektors styringsformer og forvaltningsmæssige grundlag
  • Færdigheder i at udvikle strategier og konkrete løsningsforslag
  • Kompetencer til at tilrettelægge og lede projekter vedrørende administrationsfaglighed.

Målgruppe

Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration er målrettet særligt til dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med forvaltning og administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser. 

Uddannelsen kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til en arbejdsplads.

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
15 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

En diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af fem moduler (tre obligatoriske moduler og valgfrie moduler) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på et år.

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder