Narrativ teori og praksis

Diplommodul

På dette modul får du et indgående kendskab til narrativ teori og praksis, herunder introduktion til narrative metoder som blandt andet eksternalisering og bevidning. Der vil blive arbejdet med brevskrivning og ritualer og genindmeldende ceremonier

Datoer og tilmeld

Narrativ teori, videnskabsteori og praksis, samtaleteknik og fokus på historiefortællingens skabende processer.

Fagligt indhold

Introduktion til narrative teorier og metoder i relation til børn, unge, voksne, familier og mindre grupper samt til de videnskabsteoretiske forståelser narrativ teori bygger på.

Undervisningen består desuden af træning i narrative samtaler og interventioner og med fokus på personlig-professionel udvikling i relation til terapeutisk positionering og etik.

Udbytte

Efter modulet har du blandt andet:

  • Viden om narrativ teori og praksis, samt sammenhængen til videnskabsteoretiske refleksioner.
  • Færdigheder i at anvende narrative samtaleværktøjer samt vurdere problemstillinger og formidle med udgangspunkt i narrativ tilgang.
  • Kompetencer til selvstændigt at arbejde med afsæt i narrativ teori og praksis samt være bevidst om selvrefleksive processer og videreudvikling af egen praksis.

Målgruppen

Kurset er for dig der er pædagog, lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller fra lignende faggruppe.

Du skal ønske at kvalificere dig yderligere til relationelt arbejde såsom f.eks. familieterapi, familiebehandling, special lærer funktioner, specielle pædagogiske funktioner og lignende.

Funktioner der målretter sig arbejdet med familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og Professional doctorate studerende
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb