Palliativ praksis - komplekse tilstande og symptomlindring

Diplommodul

Modulet er til dig, der arbejder med uhelbredeligt syge og døende og deres pårørende, og som ønsker at styrke dine kompetencer og viden inden for komplekse tilstande og symptomlindring knyttet til komplekse tilstande i palliative forløb.

Datoer og tilmeld

På modulet Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring arbejder du med den nyeste praksis-, udviklings- og forskningsbaserede viden om tilgange, teori og metoder ved symptomlindring og komplekse tilstande hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom, døende samt deres pårørende i komplekse forløb i den tværfaglige palliative praksis.

Du får bl.a. viden om:

  • Organisering af den palliative indsats og sammenhængen mellem rehabilitering og palliation.
  • Etiske og juridiske aspekter
  • Tilgange, teorier og kliniske metoder knyttet til lidelse og lindring - herunder udvalgte komplekse tilstande og symptomer hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom eller forestående død.
  • Undersøgelse af og kritisk refleksion over praksisnære palliative problemstillinger og udvikling af palliative interventioner knyttet til symptomlindring

Udbytte

På modulet Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring udvikler og fremmer du dine kompetencer til at varetage symptomlindring knyttet til komplekse tilstande i det palliative forløb. Du tilegner dig forskningsbaseret viden om og metoder til at indgå i og tage ansvar for samarbejdet med den syge, de pårørende og relevante samarbejdspartnere.

Målgruppe

Modulet er for dig som arbejder professionelt i sundhedssektoren f.eks. sygeplejerske ansat på Hospice, Sygehus eller i kommunen

Niveau

Modulet er på 10 ECTS point og hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

 

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Forløb