Palliativ praksis - Eksistentielt, åndeligt og psykosocialt

Diplommodul

Dette modul har fokus på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer, samspil og kommunikation med mennesker i palliative forløb

Gå til modulet på UC SYD's hjemmeside

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Modulet inddrager den nyeste praksis-, udviklings- og forskningsbaserede viden om tilgange, teori og metoder, der har betydning for menneskers forståelse af og reaktioner på sygdom, lidelse, død og tab. Modulet udvikler og fremmer dine kompetencer til at indgå i mellemmenneskelige relationer med syge og pårørende, påtage dig ansvar for udvikling af palliativ praksis i samarbejde med andre samt at tage vare på dig selv som professionel.

Uddrag af modulets læringsmål

Målet er, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:

Viden

har viden om egen og andres forståelse af og reaktioner på sygdom, lidelse, død og tab i mellemmenneskelige relationer og kommunikation med syge og pårørende

Færdigheder

kan mestre og anvende udvalgte metoder og redskaber, der understøtter mellemmenneskelige relationer og samtaler med den syge og pårørende

Kompetencer

kan selvstændigt håndtere komplekse situationer i
mellemmenneskelige relationer og samspil med
bevidsthed om egen rolle.

Modulets indhold

 • Perspektiver på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer
 • Udvalgte kulturelle og samfundsmæssige vilkår og
  forståelser af sygdom, lidelse, død og tab knyttet til
  identitet, funktion og hverdagsliv
 • Udvalgte tilgange, teorier og metoder af betydning for
  mellemmenneskelige relationer, kommunikation og
  samtaler i palliative forløb
 • Arbejdsmiljøaspekter ved psykisk og mentalt
  krævende arbejde
 • Forskningsbaseret viden om og metoder til kritisk at
  reflektere over mellemmenneskelige relationer og
  kommunikation med den syge og pårørende


Modulerne udbydes i et samarbejde mellem hospicer i Region Syddanmark, UCSyd og UCL.
Tilmelding: Gå til modulet på UC SYD's hjemmeside

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb