Praktikvejledning for socialrådgivere

Diplommodul

Vil du gerne styrke din viden om læring og dine vejledningskompetencer, så er dette modul interessant for dig

Datoer og tilmeld

Bliv klædt på til at understøtte socialrådgiverstuderendes læreproces og styrk din rolle som vejleder

Fagligt indhold 

Du lærer om socialrådgiverprofessionens historiske, politiske og samfundsmæssige kontekst, og du får indsigt i og redskaber til at varetage vejledning og læreprocesser.

Du får viden om:

  • vejlednings- og læreprocesser relateret til praktikforløb
  • udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb
  • udvikling af din egen praksis som praktikvejleder.

Udbytte

Når du har gennemført Praktikvejledning for socialrådgivere kan du:

  • Anvende metoder og redskaber i forhold til læring og vejledning
  • Udvælge og begrunde valg af metoder og redskaber til læring og vejledning
  • Indgå i samarbejde omkring praktikforløbet og håndtere faglige og etiske udfordringer i vejledningsforløb

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktikvejledning for socialrådgivere er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som vejleder på socialrådgiveruddannelsen.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb