Praktikvejledning for socialrådgivere

Diplommodul

Arbejder du, eller vil du arbejde som vejleder på socialrådgiveruddannelsen?
Få ny integration af praksiserfaringer og styrk din udviklingsbaseret tilgang og viden som praktikvejleder inden for socialrådgiveruddannelsens uddannelsespraktik.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med socialrådgiverprofessionen og den organisatoriske kontekst!

Fagligt indhold 

Du lærer om socialrådgiverprofessionens historiske, politiske og samfundsmæssige kontekst, hvorefter du fordyber dig i færdigheder og viden som vejleder og underviser inden for socialrådgiveruddannelsens praktik.

Du får viden om:

  • vejlednings- og læreprocesser relateret til praktikforløb
  • udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb
  • udvikling af din egen praksis som praktikvejleder.

Udbytte

Du bliver i stand til at håndtere udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af praktikforløb for studerende på socialrådgiveruddannelsen, hvor du ligeledes udvikler din egen praksis som praktikvejleder.

Efter Praktikvejledning for socialrådgivere kan du:

  • formidle faglige problemstillinger og løsninger, der understøtter socialrådgiverpraktikantens faglige og tværprofessionelle samarbejde
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger fra praktikforløbet samt begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller
  • selvstændigt indgå i samarbejde omkring praktikforløbet og påtage dig fagligt og etisk ansvar som praktikvejleder.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Praktikvejledning for socialrådgivere er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som vejleder på socialrådgiveruddannelsen.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb