Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Diplommodul

Få metoder og redskaber til at planlægge, igangsætte og indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde omkring undersøgelses- og udviklingsarbejde på det socialfaglige område.

Datoer og tilmeld

Styrk din viden om undersøgelses- og udviklingsarbejde!

Fagligt indhold 

Gennem viden om og forståelse for undersøgelses- og udviklingsarbejde i socialt arbejde bliver du i stand til at planlægge og igangsætte undersøgelses- og udviklingsprojekter, som understøtter det tværprofessionelle arbejde.

Du får viden om:

  • planlægning af undersøgelses- og udviklingsarbejde
  • metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde
  • rollen som undersøger og udvikler.

Udbytte

Efter Undersøgelses- og udviklingsarbejde kan du formidle faglige problemstillinger i socialt arbejde fra undersøgelses- og udviklingsarbejde til samarbejdspartnere og borgere.

Desuden er du i stand til selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde, hvor du kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante metoder til undersøgelses- og udviklingsarbejdet.

Niveau

Modulet hører under den sociale diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undersøgelses- og udviklingsarbejde er et obligatoriske modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb