Projektledelse for koordinatorer, tovholdere og interne konsulenter

Diplommodul

Deltager du i projekter - fra store projekter med en formel projektorganisering til mindre projekter, hvor der kan anvendes udvalgte værktøjer fra projektledelsesområdet?

Datoer og tilmeld

Med et diplommodul i projektledelse opnår du færdigheder, som kan hjælpe dig med at navigere i din ledelse af og medvirken i projekter uden det formelle leder- og personaleansvar.

Du får kendskab til klassiske projektledelses værktøjer såsom interessentanalysen, projektplanlægning og økonomisk argumentation ud fra business-case tankegangen. Samtidig arbejder vi med den kompleksitet, der ofte opstår, når projekter i mindre grad er veldefinerede og skifter i indhold og form gennem projektperioden.

Ved at deltage i dette udviklingsforløb hos UCL får du mulighed for at få sparring med andre i lignende funktioner. I får sammen mulighed for at dele erfaringer og gode råd samt inspiration fra hinanden og de tilknyttede undervisere, der alle er erfarne projektledere.

Tilrettelæggelse

Vi ser samarbejde som projektkoordinatorens vigtige redskab. Du får mulighed for at tage afsæt i dine egne aktuelle samarbejdsudfordringer. Du kommer til at arbejde med disse gennem refleksion. Ydermere er forløbet tilrettelagt som aktionslæring. Du kommer derfor til at opleve, at du får mulighed for fordybelse i arbejdet med de præsenterede værktøjer og metoder, som du kan prøve af i praksis mellem de enkelte mødegange.

Temaer og dage

Dag 1

På første dagen får du muligheden for at ”tegne projektets portræt”, dvs. finde de karakteristika, der er ved de projekter du deltager i, og undersøge rollen som projektleder eller projektdeltager og dine påvirkningsmuligheder.

Dag 2

Du opnår viden om såvel de klassiske projektledelsesværktøjer såvel som nyere agile metoder f.eks. ”scrum metoden”. Du prøver værktøjer af på dine egne projekter – din egen situation - og bliver afklaret omkring hvilke værktøjer, og hvilke metoder, der er anvendelige i din dagligdag.

Dag 3

Dag tre har vi fokus på teaming i forbindelse med projektarbejde. Hvordan medvirker du til hurtig tillidsudvikling i midlertidige team, hvordan kan du arbejde med effektive mødeledelse, hvordan medvirker du til konstruktiv konflikthåndtering – kort sagt al det personlige i projektledelse.

Dag 4.

Dag 4 har vi fokus på ledelse opad, hvordan du samarbejder med styregruppe eller projektejer, hvordan du får mandat til at gennemføre det, du arbejder for, og hvordan du forhandler om ressourcer. Samtidig øger vi dit blik for chefens perspektiv, og projektets placering i forhold til organisationens overordnede mål og strategier.

Alle dage i tidsrummet 8:00-14:00.

Sted – Seebladsgade 1, 5000 Odense C 

Undervisere/facilitatorer - Birger Søndergård og kollegaer fra Ledelse og organisation

Birger Søndergård – økonom og master i læreprocesser/ledelseskonsulent i Ledelse og organisation, UCL

Birger Søndergård har gennem flere år undervist på diplom i Ledelse bl.a. Teamledelse, Projektledelse og Forandringsledelse og er certificeret i ”scrum-metoden” inden for projektledelse. Han har skrevet bogen Teaming i organisationer, som vil være en del af pensum på studiet. Birger Søndergård er overordnet optaget af, hvordan mennesker kommer til forståelse af hinanden i disse moderne organisationer og hvordan man sikrer hurtig tillidsopbygning i midlertidige team.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb