Projektledelse

Diplommodul

Lær om projektstyring og -ledelse inden for offentlig forvaltning og administration, så du selv kan planlægge og styre udviklingsprojekter i din organisation.

Datoer og tilmeld

Få kendskab til begreber og redskaber til projektledelse

Fagligt indhold

Med kendskab til de vigtigste principper for organisering af projektarbejde lærer du om baggrunden for projektarbejde og forskellen mellem projektarbejde og andre måder at organisere opgavevaretagelsen.

Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang og eksempler og cases, hvor du opfordres til at inddrage dine egne erfaringer og projekter.

Du får viden om:

  • projekters indhold og forløb
  • planlægning af projekter, projektorganisering og kommunikation
  • projekttyper, projektstyring og arbejdsformer
  • projektledelse og projektledelsens resultatstyring.

Udbytte

Efter Projektledelse kan du bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i projektarbejdet samt vurdere kravene til arbejdet i forskellige projekttyper, når du deltager aktivt i arbejdet i en projektgruppe.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb