Sikkerhed i IT-governance

Diplommodul

Arbejder du med IT, og vil du styrke din indsigt i sikkerhedsreglerne? På modulet introduceres du til principper og begreber inden for IT-sikkerhed.

Tilmeld

Fagligt indhold

På modulet får du forståelse for grundlæggende principper og antagelser i IT-sikkerhedsarbejde. Med viden om etiske og politisk aspekter for IT-sikkerhed lærer du at foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder, samt hvilke sikkerhedsprincipper der skal anvendes i en given kontekst.

Du får viden om:

  • etik og principper for IT-sikkerhed
  • risikoanalyse
  • standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • trusler og trusselsbilledet
  • operationelle overvejelser for IT-sikkerhed
  • sikkerhedspolitikker- og procedurer.

Udbytte

Efter modulet kan du:

  • foretage risikovurdering, herunder datasikkerhed, af mindre systemer/virksomheder
  • analysere dig frem til informationer om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal håndteres i et konkret system. 

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i IT-sikkerhed og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med IT og som gerne vil specialisere dig i sikkerhed.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb