Videregående sikkerhed i IT-governance

Diplommodul

Vil du styrke din indsigt i IT-governance? Lær at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i din organisation.

Tilmeld modul

Videregående sikkerhed i IT-governance

Fagligt indhold

På modulet lærer du om security governance og organisation, og får forståelse for hvordan samfundsorganisationer påvirker sikkerhedsarbejdet.

Du får viden om:

  • Relevant jura
  • Risikoanalyse
  • Sikkerhedsarbejde i kultur i organisationen
  • Organisationsforståelse i et sikkerhedsperspektiv
  • IT-governance

Udbytte

Efter modulet har du kompetencer til at udarbejde specifikke IT-sikkerhedspolitikker for en given organisation samt håndtere fundamentale opgaver som sikkerhedsansvarlig.

Efter Videregående sikkerhed i IT-governance kan du:

  • Søge information og navigere i standarder og anvende det i de systemer, de benytter
  • Navigere i og indhente oplysninger om gældende love og regler inden for it-sikkerhedsrelevante emner
  • Bidrage til at udvikle en governance model for en given organisation

Niveau

Det er en forudsætning for modulet, at du har bestået faget Sikkerhed i it-governance. 

Modulet hører under Diplomuddannelse i IT-sikkerhed og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med IT, og som gerne vil specialisere dig i sikkerhed.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb