Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Diplommodul

Diplommodul for dig, der arbejder med de yngste børn
Gå i dybden med udvikling af kvaliteten i dagtilbud for 0-2 årige børn og familier i udsatte positioner. Bliv skarp på relationsarbejde og til at håndtere dilemmaer og komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed relateret til tidlig indsats.
Modulet indgår i kompetenceløftet ”1000-dages programmet – en bedre start på livet”.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få indsigt i arbejdet med 0-2 årige børn i udsatte positioner

Fagligt indhold

Du udvikler kompetencer indenfor udviklingsstøttende relationsarbejde med en særlig opmærksomhed på de yngste børns grundlæggende behov, samt til at indgå i ressourceorienteret samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle om forebyggende og målrettede helhedsorienterede indsatser i forhold til børn og familier i udsatte og sårbare positioner.

Du får bl.a. indsigt i og viden om:

  • det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse med en særlig opmærksomhed på familiens deltagelsesmuligheder samt deltagerforudsætninger
  • tilknytning, relationer og samspil i de tidlige år med betydning for chancelighed og deltagelsesmuligheder gennem livet
  • resiliens og sårbarhed, indsigt i risiko- og beskyttelsesfaktorer samt socioøkonomiske- og kulturelle in- og eksklusionsmekanismer

Udbytte

På dette modul bliver du klædt på til, at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Efter modulet kan du:

  • iagttage, analysere, begrunde og udvikle særlige trivsels og udviklingsfremmende indsatser og metoder for de yngste børn – både individuelt og i grupper
  • indgå i og skabe rammer for et udviklende forældresamarbejde
  • tilrettelægge forebyggende og inkluderende læringsmiljøer af høj kvalitet, der medtænker børns og familiers perspektiver og situation.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. ”Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner” er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er for pædagoger i dagtilbud, der arbejder med de yngste børn.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb