Undersøgelse af pædagogisk praksis

Diplommodul

Med Undersøgelse af pædagogisk praksis får du et grundlæggende håndværksmodul, hvor du bliver introduceret til forskellige metoder, der knytter sig til at planlægge og udføre undersøgelser i den pædagogiske praksis.

Datoer og tilmeld

Undersøg den pædagogiske praksis og skab ny viden

Fagligt indhold 

Du bliver introduceret til forskellige metoder, der knytter sig til at planlægge og udføre undersøgelser, hvor du arbejder med egne eller andres data til udvikling af ny viden.

Du får viden om:

  • kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling
  • undersøgelsesintention og -metode
  • fortolkning og vurdering af data.

Udbytte

Når du kan begrunde dit metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis, er du i stand til at håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse.

Efterfølgende kan du selvstændigt udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undersøgelse af pædagogisk praksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er relevant for alle studerende på de pædagogiske diplomuddannelser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb