Pædagogisk viden og forskning

Diplommodul

Vil du i gang med en pædagogisk diplomuddannelse, hvor du kan specialisere dig og argumentere for pædagogisk udvikling, indsatser og tiltag, mens du lærer at reflektere over din egen professionelle selvforståelse?

Datoer og tilmeld

Udbyg din viden om det pædagogiske arbejde!

Fagligt indhold 

Med Pædagogisk viden og forskning bliver du kvalificeret til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer inden for den pædagogiske profession.

Du lærer at vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.

Du får viden om:

  • videnskabsteoretiske positioner for arbejdet med pædagogisk forskning og udvikling
  • skabelse af ny pædagogisk udvikling og viden
  • sammenhænge mellem vidensidealer i en professionskontekst, magt og styringsproblematikker
  • evaluering af pædagogisk viden.

Udbytte

Du lærer at undersøge, hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier, så du kan argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk videns- og værdigrundlag.

Ved at reflektere over din professionelle position udvikler du din selvforståelse inden for den pædagogiske virksomhed.

Efter Pædagogisk viden og forskning kan du:

  • analysere den samfundsmæssige baggrund for at pædagogisk viden efterspørges konkret i tid og sted
  • vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis
  • håndtere dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk viden og forskning er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er relevant for alle studerende på den pædagogiske diplomuddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb