Udvikling i politisk styrede organisationer

Diplommodul

Styrk din administrative position og funktion

Datoer og tilmeld

Som administrativ medarbejder er du afgørende i udvikling og styring af organisationen.

På dette modul lærer du analysere og håndtere en kompleks virkelighed, og hvordan du proaktivt kan understøtte udvikling, styring og implementering ud fra din afgørende placering du har i organisationen.

Som administrativ medarbejder har du et vigtigt bidrag og en ofte overset betydning for organisatorisk udvikling.

Det er vigtigt, at du fylder den plads ud på en konstruktiv måde. Du lærer således at synliggøre og virkeliggøre den administrative fagligheds medvirken til organisatorisk udvikling.

Fagligt indhold

Gennem teorier, metoder, begreber og sprog om de særlige vilkår for udvikling i politisk styrede organisationer får du mulighed for at identificere vigtige temaer for udvikling og medvirke konstruktivt i at få udviklingen til at ske.

Du får viden om

  • Det særlige ved udvikling i politisk styrede organisationer og administrationens vigtige betydning for implementering af og driftssikkerheden i udviklingen.
  • om udviklingstendenser i samfundet og betydningen for strategier i udviklingen i offentlige forvaltning.
  • magt og styring i politiske styrede organisationer og betydningen for den daglige praksis, herunder de modsatrettede krav fra det politiske, det organisatoriske og borgerne.

Udbytte

Efter modulet kan du som administrativ medarbejde vende komplekse udfordringer til muligheder både i forhold til din egen og organisationens udvikling.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udvikling i politisk styrede organisationer er et obligatorisk modul.
Modulet består af 10 ETCS-point.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb