Udvikling til mobile enheder

Diplommodul

Har du gode idéer til applikationer til mobile enheder?
På modulet Udvikling af mobile enheder kan du lære om centrale distributionskanaler og vejen fra idé til færdigudviklet, distributionsklar applikation

Tilmeld

Lær om udvikling og distribution af applikationer til mobile enheder

Fagligt indhold 

På modulet kan du udvikle dine evner til at kunne udvikle applikationer til mobile enheder – fra idé til færdigudviklet, distributionsklar applikation. Du kommer til at arbejde med forskellige genrer og programmeringsmæssige strategier inden for mobil software og udvikling af mobile applikationer.

På modulet fokuserer vi på

  • forskellige teknologiers egnethed til forskellige forretningsmæssige behov
  • anvendelse af data og Cloud-services
  • integration af webservices samt interaktion mellem applikation og anvendelse af sensorer.

Udbytte

I dit arbejde med udvikling af mobilapplikationer lærer du at medtænke den forretningsmæssige kontekst, så du både kan bruge det i praksis eller rådgive andre om anvendelsesmulighederne for mobile applikationer.

Når du har gennemført modulet kan du

  • programmere til Android og anvende de grundlæggende begreber
  • anvende forskellige UI-designs på mobile enheder
  • evaluere forskellige modeller til distribuering og overvågning af applikationer
  • integrere en mobilløsning med andre applikationer med omverdenen via sensorer eller med andre webbaserede applikationer.

Niveau

Modulet giver dig grundlæggende viden om idéudvikling, programmering og distribution af applikationer til mobile enheder.
Modulet hører under Diplomuddannelse i Softwareudvikling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil have grundlæggende viden om udvikling og distribution af applikationer til mobile enheder.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb