Undersøgelse og formidling

Diplommodul

Er du interesseret i de videnskabsteoretiske teorier og metoder til arbejdet med softwareudvikling? Med Undersøgelse og formidling lærer du om de centrale begreber i faglige undersøgelser.

Datoer og tilmeld

Bliv skarp på den teoretiske tilgang til softwareudvikling!

Fagligt indhold 

Med Undersøgelse og formidling lærer du om informationssøgning og kildekritik, kvantitative og kvalitative metoder, proof of concept prototyper samt formidlingsformer, så du kan udarbejde faglige artikler.

Du får viden om:

  • typer af kilder og deres kvalitet
  • metoder til frembringelse af viden og kvalitetsvurdering af denne
  • forskellige formidlingsformer.

Udbytte

Med modulets teorier og metoder lærer du at identificere og definere problemstillinger, hvorefter du kan udvælge passende undersøgelsesformer og løsningsforslag.

Efter Undersøgelse og formidling kan du:

  • gennemføre undersøgelser metodisk og gennem systematiske undersøgelser bidrage til skabelse af ny faglig viden
  • drage konklusioner ud fra undersøgelsernes resultater og perspektivere disse
  • formidle undersøgelsen til veldefinerede målgrupper.

Niveau

Modulet hører under den diplomuddannelsen i Softwareudvikling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undersøgelse og formidling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som er interesseret i den videnskabsteoretiske tilgang til softwareudvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb