Efteruddannelse på børne- og ungeområdet

Få inspiration, ny viden og kompetencer til at styrke dit arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner – og mulighed for at få økonomisk tilskud via Social- og Boligstyrelsen. 

Social- og Boligstyrelsen giver tilskud til en række valgmoduler på Den sociale diplomuddannelse. Uddannelsen giver deltagere med erfaring fra praksis en teoretisk viden og forståelse for centrale socialfaglige temaer, den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejde samt opdateret viden om anvendelse af forskellige teorier og metoder i socialt arbejde.

Tilskuddet fra Social- og Boligstyrelsen betyder, at modulerne er gratis at deltage på for den fastlagte målgruppe. Du kan læse mere om målgruppen længere nede. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trine Østerbye Clausen på tlf. 24 48 31 15 eller mail tocl1@ucl.dk.

Du får...

  • indblik i forskellige teorier og metoder fra børne- og ungeområdet
  • styrket dine kompetencer i at varetage komplekse og udviklingsorienteret opgaver inden for børne- og ungeområdet
  • kobling i undervisningen til teorier og metoder med problemstillinger fra deltagernes daglige praksis.

Kurser foråret 2024

Kurser efterår 2024