Få dækket din efteruddannelse

Få inspiration, ny viden og kompetencer til at styrke dit arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner – og mulighed for at få økonomisk tilskud via Socialstyrelsen. Tilskudspladserne fordeles efter først til mølle princippet.

  • Du får indblik i forskellige teorier og metoder fra børne- og ungeområdet.
  • Du bliver styrket i at varetage komplekse og udviklingsorienteret opgaver inden for børne- og ungeområdet. 
  • I undervisningen kobles teorier og metoder med problemstillinger fra deltagernes daglige praksis.

Økonomisk støtte

Socialstyrelsen giver tilskud til en række valgmoduler på Den sociale diplomuddannelse. Uddannelsen giver deltagere med erfaring fra praksis en teoretisk viden og forståelse for centrale socialfaglige temaer, den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejde samt opdateret viden om anvendelse af forskellige teorier og metoder i socialt arbejde.

Grundet stor interesse for tilskudsordningen, har Socialstyrelsen nu tilført flere midler, så flere kan få glæde af efteruddannelsestilbuddet.

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis at deltage i for den fastlagte målgruppe.

Kurser efterår 2021

Kurser forår 2022