Samtaler med børn, unge og familier

Diplommodul

Vil du have inspiration til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner? Styrk din professionelle position og det relationelle samspil med Samtaler med børn, unge og familier.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Datoer og tilmeld

Få nye metoder til samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner!

Fagligt indhold

Med udviklingsbaseret viden om teoretiske og metodiske tilgange bliver du i stand til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med samt øvrige betydningsfulde aktører i barnets, den unges og familiens liv.

Gennem fokus på din egen professionelle position og etik lærer du at vurdere de komplekse problemstillinger, som kan opstå i arbejdet og samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Du får viden om:

  • børn, unge og familier i udsatte positioner
  • teoretiske perspektiver og metoder til den professionelle samtale med børn, unge og familier samt øvrige betydningsfulde aktører
  • den professionelles position og det relationelle samspil.

Udbytte

På baggrund af udviklingsorienteret viden lærer du at udvikle din egen praksis i samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Du er i stand til selvstændigt, eller i tværfagligt samarbejde, at arbejde omkring barnet, den unge og familien, hvor du medtænker andre mulige betydningsfulde aktører og tager ansvar for din egen professionelle position.

Efter Samtaler med børn, unge og familier kan du:

  • anvende udvalgte metoder og redskaber til samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede samtaler eller forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • vurdere komplekse problemstillinger omkring børn, unge og familier i udsatte positioner, samt begrunde og vælge relevante tilgange eller løsningsmodeller for samtale.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Samtaler med børn, unge og familier er et retningsspecifikt modul under retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Hvis du gennemfører begge moduler under retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i forbindelse med din Sociale diplomuddannelse, får du ret til titlen Soc.D. i inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, der vil videreudvikle din egen praksis omkring arbejdet med inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb