Inddragelse af børn, unge og familier

Diplommodul

Er du interesseret i det sociale arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner? Styrk dine kompetencer med udviklingsbaseret viden til det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv en stærk medspiller i professionelt samarbejde om inddragelsesprocesser!

Fagligt indhold

Med diplommodulet får du udviklingsbaseret viden om både teoretiske og metodiske tilgange til det inddragende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Med fokus på praktisk anvendelse af teori og metoder lærer du at udvikle din egen praksis i inddragelsesprocesserne.

Du får viden om:

  • teoretiske perspektiver og metoder til inddragelse af barnet, den unge, forældre og øvrigt netværk
  • facilitering af inddragende processer
  • tværprofessionelt samarbejde.

Udbytte

Du lærer at formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger gennem inddragelse af barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere.

Efter Inddragelse af børn, unge og familier kan du:

  • anvende metoder og redskaber til inddragelse af barnet, den unge, forældre, netværk og samarbejdspartnere
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring inddragelse af børn, unge, familier og øvrigt netværk
  • vurdere komplekse problemstillinger omkring børn, unge og familier i udsatte positioner.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Inddragelse af børn, unge og familier er et retningsspecifikt modul under retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Hvis du gennemfører begge moduler under retningen Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier i forbindelse med din sociale diplomuddannelse, får du ret til titlen Soc.D. i inddragelse og samtaler med børn, unge og familier.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, der arbejder eller vil arbejde med sociale problemstillinger, hvor du sætter fokus på inddragelsesprocesser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb