Uddannelse- og karrierevejledning

Få svar på dine spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på alle dine spørgsmål om alt fra parkering, kontaktinformationer, formalitet og økonomiske spørgsmål i forhold til efteruddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Studievejledning

Har du brug for vejledning i forhold til fag, sammensætning af en uddannelse eller rådgivning om dine karrieremuligheder?

Kontakt vores karriere- og studievejledere for personlig vejledning.

Fleksibel uddannelse – sammensæt din egen akademi- eller diplomuddannelse

Du har mulighed for at sammensætte din egen akademi- eller diplomuddannelse, med moduler på tværs af fagligheder, så uddannelsen matcher dine udviklingsønsker og karrieremål.

Læs mere om fleksible akademiuddannelser her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/fleksibel-akademiuddannelse

Læs mere om fleksible diplomuddannelser her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/fleksibel-diplomuddannelse

Realkompetencevurdering

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til en efteruddannelse, men har du viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse?

Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

Læs mere om realkompetencevurdering her: https://www.ucl.dk/uddannelser/efteruddannelser/realkompetencevurdering-rkv

Merit for fag på akademi- og diplomuddannelser

Har du tidligere gennemført offentligt anerkendte fag eller uddannelse fra en uddannelsesinstitution, har du mulighed for at søge om merit.

En meritvurdering er vurdering af sammenlignelige fag udbudt af offentlige uddannelsesinstitutioner, der er afsluttet med en eksamen.

Vurderingen er baseret på at alle følgende forhold er dækket:

 1. De(t) sammenlignelige fag er på minimum samme uddannelsesniveau
 2. De(t) sammenlignelige fag har minimum samme antal ECTS-point
 3. De(t) sammenlignelige fag har samme indhold (læringsmål)

Processen er, at du udfylder en særlig skabelon, hvor du angiver hvilke fag og fra hvilken uddannelse, som du søger merit for. Herudover skal du medsende

 • eksamensbevis for tidligere beståede fag.
 • studieordning eller fagplaner for tidligere beståede fag/uddannelse

Hvis du ønsker at søge om merit, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

Dispensation for 6-års-regel

Du skal som udgangspunkt afslutte din akademi- eller diplomuddannelse inden 6 år efter den er påbegyndt. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe sammenhæng i dit undervisningsforløb og i forhold til, at den viden og studieordning, der arbejdes ud fra, løbende forandres og revideres.

Jf. bekendtgørelserne på akademi- og diplomuddannelserne kan der i særlige tilfælde dispenseres fra 6-årsreglen.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du anvende en særlig skabelon, hvor du angiver hvilken uddannelse, som du søger dispensation på. Her skal du medsende

 • eksamensbeviser for tidligere beståede fag.
 • begrundelse for hvilke særlige omstændigheder, du mener kan ligge til grund for dispensation

Inden du søger om dispensation, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

Forsøgsordning - Fast track til diplomuddannelserne 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indført en forsøgsordning om hurtigere adgang til diplomuddannelserne.

For at opnå adgang til en diplomuddannelse, skal du normalt opfylde 2 adgangsbetingelser:

 1. En adgangsgivende uddannelse
 2. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende eksamen

Under forsøgsordningen fjernes kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Forudsætningen er at du lever op til følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
 2. Du har minimum 4 års relevant erhvervserfaring efter ungdomsuddannelse
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Opfylder du disse tre krav, kan du optages på diplommoduler uden at skulle have yderligere to års erhvervserfaring efter afsluttet akademiuddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, vil kravet om mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse fortsat gælde.

Forsøgsordningen er gældende i perioden 01.08.2019 til og med 31.07.2022.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for adgang til en diplomuddannelse, skal du kontakte en vejleder for den relevante uddannelse.

Sundhed, socialt arbejde, pædagogik og læring

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Ledelse og organisation

Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling

Business og teknologi

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering