AKT og inklusion modul 1 - Teoribaseret praksis

Kursus

AKT og inklusion modul 1 præsenterer teori og mange praksismuligheder til arbejdet med inklusion, læringsmiljøer og foregribende støtte til børn i udsatte positioner.

Datoer og tilmeld

Redskaber og rammer for AKT- og inklusionsarbejdet

Fagligt indhold

Kurset introducerer teori og kobler til praksis i form af konkrete handlemuligheder:

  • Lov- og teorigrundlag og rammesætning af områderne ”AKT” og ”Inklusion”
  • Anerkendte teorier og evidensbaseret praksis, Inklusionsteori, Trivselsteori
  • Læringsmiljøer og understøttelse af disse i teori og praksis
  • Observationsmodeller og praksismetoder til at skabe trivsel og læring.

Kurset bygges op i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, casearbejde og studiegrupper.

Der indgår en AKT konference på modul 1 og 3.

Der skal påregnes tid til afprøvning i praksis og læsning mellem kursusgangene.

På Facebooksiden ”AKT og inklusion” vil der være mulighed for at følge med i udviklingen af UCL’s aktiviteter på området, herunder konferencer og temadage, ligesom der er mulighed for at kommentere eller dele viden med andre AKT- og inklusionsfagfolk.

Udbytte 

Formålet er at udvikle deltagernes sprog, tænkning og handlemuligheder med henblik på at udvikle en virkningsfuld praksis i inkluderende læringsmiljøer i form af:

  • At udvikle lærernes og pædagogernes sprog og kompetencer i arbejdet og samarbejdet med børn, forældre og kolleger, i forhold til børn med særlige behov herfor
  • At kvalificere AKT-lærerne og pædagoger til at arbejde med pædagogiske metoder og klasseledelse i forhold til inklusion, trivsel og læring
  • At udvikle de AKT- funktioner, der kvalificerer forebyggende og inkluderende almenundervisning
  • At øge de relationelle og faglige kvalifikationer i forhold til det forebyggende og inkluderende arbejde
  • At kursisterne forholder refleksivt til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i egen kontekst
  • At kursisterne har et netværk lokalt og indgår i et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi.

Anvendelse

Modulet præsenterer en række teoribaserede praksisværktøjer, der kan afprøves i egen praksis imellem de enkelte undervisningsgange.

Deltagerne vil kunne anvende en række konkrete værktøjer på egne præmisser

Deltagerne vil kunne understøtte nye handlemuligheder for både elever og kolleger

Deltagerne vil have kendskab til basale definitioner og teorier, så de kan forholde sig analytisk til de vejledningsopgaver, de indgår i

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge. Det er muligt at tage et modul alene, men det er intentionen, at du fortsætter med modul II og III i umiddelbar forlængelse, så du opnår en samlet uddannelse.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb