AKT og inklusion modul 3 - Vejlederfunktioner og samskabelsesprocesser

Kursus

Reflekterende processer og læringsstrukturer, der understøtter en god AKT- vejledningspraksis i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Der sættes fokus på reflekterende processer og læringsstrukturer med henblik på at udvikle en effektiv AKT-vejledningspraksis på din arbejdsplads i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere omkring de inkluderende læringsmiljøer.

Der arbejdes med udgangspunkt i systemisk konstruktionistisk teori.

Action learning-processer og casearbejde inddrages i processen imellem kursusdagene. Kursisterne træner AKT-vejledning af kolleger, forældre, eller andre samarbejdspartnere ud fra egne cases.

Det forventes, at du afprøver de introducerede processer i praksis imellem undervisningsgangene.

Udbytte

Kurset udvikler alsidig praksis på teoretisk grund.

Målgruppen

Lærere og pædagoger, der skal arbejde med AKT- og inklusionsvejledning med fokus på at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Det forudsættes, at deltagerne har gennemført AKT- og inklusionsmodul 1 og 2 eller tilsvarende.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb