AKT og inklusion modul 3 - Vejlederfunktioner og læreprocesser

Kursus

Reflekterende processer og læringsstrukturer, der understøtter en god AKT- vejledningspraksis i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Der sættes fokus på reflekterende processer og læringsstrukturer med henblik på at udvikle en effektiv AKT- vejledningspraksis på din arbejdsplads i forhold til kolleger/teams, forældre og andre relevante samarbejdspartnere omkring de inkluderende læringsmiljøer.

Der arbejdes med udgangspunkt i systemisk konstruktionistisk teori.

Action learning- processer og casearbejde inddrages i processen imellem kursusdagene. Kursisterne træner AKT- vejledning af kolleger, forældre, eller andre samarbejdspartnere ud fra egne cases.

Det forventes at du afprøver de introducerede processer i praksis imellem undervisningsgangene.

Udbytte

Kurset udvikler alsidig praksis på teoretisk grund.

Målgruppen

Lærere og pædagoger, der skal arbejde med AKT- og inklusionsvejledning med fokus på at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Det forudsættes at deltagerne har gennemført AKT- og inklusionsmodul 1 og 2 eller tilsvarende.

René Vorgod Kristensen, konsulent Arbejder bl.a. med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) og inklusion
Thomas Pless, konsulent Arbejde bl.a. med udvikling af velfærdsprofessioner inden for børn- og ungeområdet
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld kursus

Forløb