AKT og inklusion modul 2

Kursus

At videreudvikle kursisternes kompetencer og muligheder for på teoretisk og vidensbaseret grundlag at arbejde inkluderende og støtte udfordrede elever i udsatte positioner i deres læringsmiljøer. Der introduceres mange praksisideer baseret på teorierne.

 

Datoer og tilmeld

Faglig indhold:

På baggrund af relevant teori og forskningsinformeret viden arbejdes der med AKT-lærerens/pædagogens/vejlederens ideer til at udvikle anerkendende og trivselsskabende læringsmiljøer. Desuden præsenteres redskaber og modeller til at kvalificere undervisning, observation og kollegial vejledning, samt til at indgå tværprofessionelt i understøttende funktioner som co-teaching og delt klasseledelse.

Casearbejde og afprøvning af konkrete arbejdsmodeller indgår.

Der arbejdes med anerkendende klasseledelse, og læringsstrukturer i klassen.

Sprogets konstruerende betydning for positionering og identitetsdannelse udfoldes.

Kurset bygges op som en vekselvirkning mellem oplæg, dialoger og casearbejde. Der skal påregnes afprøvning i praksis mellem kursusgangene.

 

Udbytte:

AKT og inklusionsmodulet er nr. to ud af tre, hvor modul et primært har fokus på anerkendende og inkluderende teori og praksis i feltet imellem lærere/pædagoger og elever. Dette modul har mere fokus på praksisformer og præsentation af praksisideer – en værktøjskasse indenfor denne ramme.

(Modul 3, der anbefales i forlængelse heraf, har fokus på AKT- og inklusionsvejlederfunktionen i forlængelse af de to første moduler, arbejder med relevante processer til at udfolde inkluderende aktiviteter i samspil med kolleger og forældre.

Formålet med modul 2 er således:

  • At videreudvikle kursisternes kompetencer og muligheder for på teoretisk grundlag at arbejde inkluderende med praksisideer til at skabe inkluderende læringsmiljøer der kan rumme udfordrede og udfordrende elevgrupper.
  • At skabe mulighed for at inddrage AKT- og inklusionsressourcerne i almenundervisning og klasseledelse.
  • At kursisterne kan arbejde procesorienteret med egne cases og konkrete modeller i praksis.
  • At kursisterne får et bredere spektrum af teorier og konkrete metoder til at inspirere og kvalificere almenundervisningen
  • At kursisterne kender og på baggrund af teori forholder sig analytisk til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i forhold til egen kontekst.
  • At kursisterne får et netværk lokalt og tilbydes et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi.

Målgruppen:

Lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge. Deltagerne skal have gennemført modul 1 eller tilsvarende.      

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb