Udvikling af grøn omstilling gennem innovative processer i din virksomhed

Kursus

Har du brug for nye værktøjer til dit arbejde med innovation og innovationsledelse samt værktøjer til at motivere andre? Lær at vurdere motivationsteorier, at sikre kvaliteten i innovative processer og at vurdere ledelsesformers betydning for teamledelse.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

Du vil lære at finde dine udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og gennem analyser og brug af innovative processer, skabe planer og implementering af Jeres udvikling af grøn omstilling.

På forløbet, vil du lære at bruge den innovative proces og opsplitte den i enkeltbestanddele, så du kan vurdere og anvende metoder og problemløsningsværktøjer, herunder trend- og tidsåndsanalyser til at udvikle nye grønne ideer, og gennem innovation skabe dine nye grønne løsninger

Du får viden om

  • Overblik over hvor behovet for grøn omstilling kommer fra
  • Innovationsprocessens faser og koblingen til grundlæggende tanker om grøn udvikling og bæredygtighed
  • Forskellige typer for innovation, samt hvordan man organiserer dem i hverdagen
  • Kreative metodikker og organisering af innovation, og sikring af innovations- økosystemet
  • Teamledelse og formidling, herunder samskabelse og bruger involvering

Udbytte

Du bliver i stand til at gennemføre udvikling af grøn omstilling, gennem overblik over udfordringerne, og metoder til at skabe nye og innovative løsninger

Du vil også kunne vurdere og anvende forskellige ledelsesformers i forhold til teamets dynamik og grønne-innovative processer, og være klar til at argumentere/formidle de nødvendige grønne tiltag, samt lede afgrænsede innovationsprojekter og indgå i større tværfaglige innovationsprojekter.

Efter Udvikling af Grøn omstilling (Innovation i Praksis) kan du

  • Vurdere udfordringer i forhold til nødvendige grønne omstillinger
  • Vurdere behovet for ledelsesmæssige værktøjer igennem grønne innovationsprocessens faser
  • Arbejde med innovation til grøn omstilling, i forhold til nye og bedre processer, -produkter, - markeder m.v.
  • Vurdere organiseringen af et innovationsprojekt
  • Analysere og vurdere forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer i relation til forskellige målgrupper.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Innovationsledelse er et retningsspecifikt modul under retningen Innovation.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil specialisere dig inden for Grøn udvikling med blik for både innovationsledelse og -processer.

Jan Poulsen Uddannelseskonsulent
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb