Værdikæden i praksis

Akademimodul

Det er formålet, at den studerende opnår en overordnet indsigt i hvordan virksomheden i egen værdikæde og på tværs af forsyningskæden arbejder med innovation, produktudvikling og produktion i forhold til kundebehov samt bliver klar til- og anvender digitale muligheder for optimering og automation i processerne.

Tilmeld modul

Du lærer om organisering af værdi- og forsyningskæde opgaver og betydning på tværs af funktioner samt hvordan virksomheden måler/indsamler data og følger op på dens processer og maskiner. Derudover skal får du forståelse af produktionsprocesser og –styring og forståelse af teknologiske muligheder samt valg af teknologi til udvikling og drift.

Du lærer at anvende værktøjer til digitalisering og automatisering i virksomhedens værdi- eller forsyningskæde samt formidle problemstillinger og optimeringsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

Du lærer at deltage i udviklings- og/eller produktionsoptimeringsopgaver med viden om behov for koordination i værdi- og forsyningskæden samt viden om samspillet mellem funktioner. Desuden lærer du at deltage i fagligt og tværfagligt udviklingsarbejde i virksomheden med formålet at få optimeret og digitaliseret forretningsprocesserne til at understøtte virksomhedens målsætninger samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomhedens behov for optimering.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb