Klasseledelse - undervisningsledelse

Kursus

Få inspiration og redskaber til, hvordan du rammesætter undervisningen med fokus på struktur og høj grad af genkendelighed, og derved øger elevernes læring

Tilmeld kursus

Målgruppe
Lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ressourcepersoner

Formål
Du får viden om, hvordan du bedst muligt strukturerer og tilrettelægger god undervisning. Kurset stiller skarpt på den gode times faseinddeling.

Indhold
Denne kursusgang sætter fokus på undervisningsledelse, og hvordan du gennem bevidst brug af forskellige strukturer kan skabe høj grad af genkendelighed og dermed bedre læringsforudsætninger for dine elever.

Med udgangspunkt i forskning, undersøgelser og praksis, får du en lang række konkrete ideer, redskaber og anvisninger til, hvordan du i praksis kan gennemtænke og modellere timens forløb, skabe struktur, arbejde med den fysiske indretnings betydning, samt variation i indhold og arbejdsformer.

Klasseledelse består hos CFU samlet set af 3 selvstændige kursusgange. Udover Undervisningsledelse finder du Adfærdsledelse og Læringsledelse

Anvendelse
Vi arbejder med øvelser, redskaber og skabeloner, du kan gå direkte hjem og anvende i egen praksis.

Forplejning
Kurset er inkl. forplejning

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb