Klasseledelse - læringsledelse

Kursus

Få viden om og inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med at synliggøre elevernes progression og læring.

Se datoer

Fagligt indhold

Denne undervisningsgang er med fokus på læringsledelse, og tager afsæt i hvordan du kan udvikle dine kompetencer som læringsleder. Eleverne oplever det nemlig stærkt motiverende at vide, hvor de er på vej hen i deres læringsprocesser.

Den tydelige læringsleder tager udgangspunkt i mål og kriterier, involverer og deler disse med sine elever.

Der sættes fokus på forskning, læring, planlægning, læringsstrategier, feedback/up/forward, dialogisk undervisning, motivation og elevinddragelse ud fra en teoretisk og praktisk tilgang.

Udbytte

Du får inspiration til, hvordan du synliggør elevernes progression og læring, involverer dem i egen læreproces og kan arbejde med feedback i forhold til mål og kriterier.

Vi arbejder med konkrete øvelser, redskaber og skabeloner, som du kan anvende direkte i egen praksis.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover Læringsledelse finder du Adfærdsledelse og Undervisningsledelse.

Målgruppen

Lærere, pædagoger, børnehaveklasseledere, ressourcepersoner.

Er du ikke i målgruppe?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb