Klasseledelse - læringsledelse

Kursus

Få viden om og inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med at synliggøre elevernes progression og læring

Tilmeld kursus

Målgruppe

Lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ressourcepersoner

Formål

Du får inspiration til, hvordan du synliggør elevernes progression og læring, involverer dem i egen læreproces og kan arbejde med feedback i forhold til mål og kriterier.

Indhold

Denne undervisningsgang er med fokus på læringsledelse, og tager afsæt i hvordan du kan udvikle dine kompetencer som læringsleder.

Den tydelige læringsleder tager udgangspunkt i mål og kriterier, og deler disse med sine elever.

Der sættes fokus på forskning, læring, planlægning, læringsstrategier, feedback/up/forward og elevinddragelse ud fra en teoretisk og praktisk tilgang.

Klasseledelse består hos CFU af 3 selvstændige kursusgange. Udover Læringsledelse finder du Adfærdsledelse og Undervisningsledelse.

Anvendelse

Vi arbejder med konkrete øvelser, redskaber og skabeloner, som du kan anvende direkte i egen praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Tilmeld kursus

Forløb