Kunstterapiuddannelsens grundforløb

Kursus

Kunstterapiuddannelsens grundforløb tager afsæt i kunstterapeutisk praksis og træning. Her introduceres løbende i de 8 moduler psykoterapeutiske og psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces.

 

Datoer og tilmeld

Indhold

Kunstterapiuddannelsens grundforløb er et 1-årigt forløb med praksis, træning og teori i centrum. Uddannelsen afholdes primært som 3-4 dages moduler samt et internat. I undervisningen arbejdes med forskellige teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces. Dette foregår i samspil med egen kreative proces, arbejdet med at skabe personlig indsigt og at træne kunstterapeutisk praksis.
Der er mulighed for at fortsætte på en 1-årig overbygning, som er et selvstændigt forløb på 6 moduler.

Undervisning

Foregår på hold, individuelt og i grupper. Der indgår 4 gæsteundervisere og uddannelsesleder er gennemgående underviser på alle moduler. Vi aflægger studiebesøg hos kunstterapeuter i praksis.

Forudsætninger

Under uddannelsen er der fokus på at styrke evnen til at være facilitator i klientens udvikling - at fungere som den, der kan skabe den trygge ramme, som understøtter klientens udvikling.

Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut.


Praktik: En del af forløbet er en kort praktik.

Økonomiske støttemuligheder

Bruttolønsordningen for dig, der er ansat, og selv betaler kurset. Efter aftale med arbejdsgiver kan kurset betales af din løn før skattetræk. Du sparer skatten, hvilket svarer til cirka 1/3 af kursusprisen. Se skat.dk for mere  

Tryghedspuljen kan give støtte til udvalgte faggrupper efter opsigelse. Læs mere på www.tryghedspuljen.dk

Den kommunale, regionale eller statslige kompetencefond kan yde støtte, afhængig af faglig organisering og ansættelsessted. Vi har samlet information til dig her

Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan få op til 10.000 kroner om året til efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau. Se mere om Omstillingsfonden

Folder udgives medio 2024

Se datoer og tilmeld nedenfor 

Birte Hansen Uddannelsesleder og underviser
Louise Skovgaard Larsen Sekretær

Datoer og tilmeld

Forløb