Mental sundhed på arbejdspladsen

Kursus

Sæt fokus på, hvordan du nedbringer stressfremkaldende faktorer – og skab en mere balanceret organisation

Datoer og tilmeld

Hvad siger videnskaben fra den positive psykologi om medarbejdertrivsel og engagement? Og hvordan kan vi sætte denne viden i spil som forebyggelse for stress og udbrændthed.

På dette kursus går vi bag om, hvad der ligger bag de mange stress-sygemeldinger.

Det kan du forvente

Der bliver bl.a. undersøgt hvilke faktorer spiller ind? Er der en særlig i skrøbelighed i tiden, som gør sig gældende? Er det ”bare” fordi vi har travlt? Skal vi ”bare” tage os sammen? – eller ligger der helt andre faktorer bag? Som fx manglende struktur, rammer og krav og forventninger til arbejdet – eller fordi der mangler formål og mening med arbejdet? Eller er medarbejderen måske ikke på rette hylde i forhold til personlighed og talenter.

Positiv psykologi er en gren af psykologien, der fokuserer på trivsel – og hvilke faktorer, der skal til for at højne engagement, udvikling og udholdenhed.

På kurset vil vi arbejde med

  • Psykisk arbejdmiljø
  • Stress og udbrændthed
  • Håndtering af stress i organisationen
  • Flow og engagement
  • Trivsel og energi
  • Mindset og mestringsstrategier
  • Resiliens og udholdenhed
  • Styrkebaseret tilgang

Kursets opbygning

Kurset er sammensat af følgende AU-moduler og giver tilsammen 10 ETCS-point.

Statement

”Positiv psykologi var et af de fag, som jeg personligt fik mest ud af. Særligt forståelsen af, hvad der driver mennesker frem på bedst mulig måde.

Motivation, styrkebaseret ledelse og teamroller er bare nogle af elementerne, man er igennem i Positiv Psykologi. Alle brudstykkerne kan bruges i det daglige, så faget var super relevant!”

Sigurd A. Kristoffersen, Planlægnings-redaktør, TV 2 SPORT

Tina Jakobsen, konsulent Underviser bl.a. i coaching og konflikthåndtering samt ledelse i praksis
Sanne Østergaard Nissen Senior lektor og konsulent
Susanne Hansen Sekretær

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb