Neurologisk Rehabilitering efter Castillo Morales' koncept

Kursus

Få kvalifikationerne og redskaberne til at undersøge og behandle børn og voksne med neurologiske lidelser ud fra dr. Castillo Morales' koncept med denne grunduddannelse, der udbydes i samarbejde mellem Association Castillo Morales Danmark og UCL.

Datoer og tilmeld

Bliv Castillo-Morales-terapeut!

Tag en grunduddannelse inden for Neurologisk rehabilitering i dr. Castillo Morales' koncept, der består af: Neuromotorisk udviklingsterapi, Orofacial regulationsterapi og Oralmotoriske stimulationshjælpemidler.

Grunduddannelsen i Castillo Morales Koncept udbydes i et samarbejde mellem Association Castillo Morales Danmark (ACM-DK) og UCL som 2 moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse:

Uddannelsen afvikles i henhold til Lov om åben uddannelse og udløser samlet 10 ECTS-point.

Begge moduler skal gennemføres, og den eksamen, der er indlagt på hvert modul, bestås, for at kursisten har ret til at anvende titlen ”Castillo Morales-terapeut” og varetage undersøgelse og behandling efter konceptet.

Hvad er Castillo Morales Koncept?

Dette tværprofessionelle og helhedsorienterede koncept for funktionel diagnostik og terapi er udviklet af den argentinske speciallæge i neurologisk rehabilitering prof. dr. Rodolfo Castillo Morales.

Castillo Morales’ koncept tilsigter målrettet at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder, som en person med meget svære funktionsnedsættelser har, for at kunne opnå optimal selvstændighed og livskvalitet.

Med denne grunduddannelse opnår du en grundlæggende viden, der kan omsættes til et effektivt terapeutisk redskab i en tværprofessionel indsats.

Formål

Formålet med grunduddannelsen er at give kursisten kvalifikationer til:

  • at undersøge og behandle børn og voksne med neurologiske lidelser ud fra dr. Castillo Morales’ koncept
  • at rådgive og vejlede forældre, pårørende og professionelle i tiltag, der kan integreres i hverdagen for at fremme en adækvat funktionel udvikling og forebygge sekundære patologier i ansigt, mund, svælg og krop
  • at deltage i et tværprofessionelt samarbejde med viden, færdigheder og kompetencer svarende til studieordninger fra diplommodulerne.

Indhold

På grunduddannelsen får du indgående kendskab til:

  • konceptets grundelementer
  • funktionel analyse
  • neuromotorisk kropsterapi
  • orofacial regulationsterapi
  • oral-motoriske stimulationshjælpemidler (f.eks. ganeplader)
  • udvikling og implementering.

Målgruppe

Grunduddannelsen er for dig, der arbejder som ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, tandlæge eller læge. Der kræves minimum 2 års erhvervserfaring inden for faget.

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Susanne Fallesen Studiesekretær

Datoer og tilmeld

Forløb