Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

Diplommodul

Er du teoretisk og praktisk stærk i rehabilitering og rehabiliteringsindsatser?
På modulet styrker du din forståelse for, hvordan du træffer beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv!

Fagligt indhold 

Du tilegner dig ny viden om og forståelse for den udvalgte gruppes problemstillinger og relevante perspektiver på rehabilitering i forhold til disse, og derved styrker du din indsigt i arbejdet med rehabilitering i relation til en given borgergruppe og de samfunds-, institutionelle og lokale rammers betydning.

Du får viden om:

  • afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
  • borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
  • samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
  • interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe.

Udbytte

Efter Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe kan du anvende viden om, analysere og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation, som hjælper dig til at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.

Du kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger i forhold til rehabiliteringsindsats over for den udvalgte gruppe samt indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring rehabiliteringsindsatser.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb