STEM og naturfagsdidaktik

Forskningstemaet STEM og naturfagsdidaktik ledes af docent Morten Rask Petersen og huser bl.a. Naturfagsakademiet NAFA, LabSTEM og Smag for Livet.

STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og naturfagsdidaktik er et fokusområde, hvor der arbejdes med sammenhængskraft mellem fagområderne og en udnyttelse af synergieffekter på tværs af de naturfaglige og det matematiske område. STEM-området adresserer udfordringen med at fastholde den tværfaglige synergi i et felt, hvor undervisningsfagene er monofaglige.

På UCL arbejder vi med STEM-området ud fra en nysgerrighed på, hvordan denne udfordring kan imødekommes både på læreruddannelsen og i grundskolen. Vi arbejder særligt for at skabe en større sammenhæng mellem fagene, uden at fagene mister deres egen identitet. Vi huser bl.a.:

  • Naturfagsakademiet (NAFA), der er et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark.
  • Programmer for fremme af motiverende, udbytterig og sammenhængende naturfagsundervisning i grundskolen og for naturfagslærere (heriblandt LabSTEM).
  • GastroLabCollege - Tværfaglig, praksisnær klimaundervisning i gastrolaboratorier på fødevarefaglige erhvervsuddannelser

Læs mere om vores programmer, projekter og centre nedenfor.

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.

Projekter

Videncentre

Naturfagsakademiet NAFA

Et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Naturfagsakademiets formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere, kompetenceudvikling i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning. På UCL leder vi indsatsen for læreruddannelsen.

Smag for Livet

Smag for Livet er et landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse, madhåndværk og brobygning. Centret blev støttet af Nordea-fonden 2014-2021. Smag for Livets hjemmeside www.smagforlivet.dk og læringsuniverset Fag med Smag tilbyder gratis viden og materiale til både undervisere, andre professionelle og alment interesserede.

Forskere

Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Morten Christensen Lektor, ph.d.
Stine Mariegaard Adjunkt, Ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.
Lone Nielsen Adjunkt