Morten Kromann Nielsen

Forsker, ph.d.

Morten Kromann Nielsen forsker i, hvordan pædagogiske praksisfællesskaber, der har mad, måltider og madsystemer som omdrejningspunkt, kan fungere som en ressource for børn og unges lærings- og dannelsesprocesser.

Særlig viden om:

  • Ungdomspædagogik, -lærings- og dannelsesprocesser
  • Kritisk og frigørende pædagogik
  • Praksisfaglighed
  • Situeret social læring

Med en baggrund i den kritiske ungdomsforskning og i uddannelsesantropologien er Morten optaget af forskningstemaer og teoretiske begreber som for eksempel kritisk og frigørende pædagogik, unges demokratiske deltagelse, dannelse og myndiggørelse samt hvordan kritiske tilgange til maddannelse, praksisfaglighed, inklusion og sundhedspædagogik kan styrke et fokus på social retfærdighed i forsknings- og udviklingsfeltet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Baggrund

Morten afsluttede i 2018 et ph.d.-projekt om pædagogik, læring og identitet i arbejdet med udsatte unge i en amerikansk social bevægelse for madretfærdighed (food justice). Et centralt tema i dette studie er, hvordan en fælles sag om madproduktion koblet til spørgsmål om social retfærdighed kan tilføre pædagogiske aktiviteter et element af alvor og nødvendighed, der ses som essentielt for unges engagement i lærings- og dannelsesprocesser.

Forskningsprojekt i FGU-uddannelser

Aktuelt er Morten optaget af at udforske disse problematikker i en dansk sammenhæng i den Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor begreber som praksisfaglighed og dannelse står centralt. Konkret udforsker han, i hvilket omfang unge gennem praksisfællesskaber om mad og måltider oplever deres deltagelse i FGU som et positivt vendepunkt i deres liv.

Morten arbejder bl.a. som projektleder i Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed med at udvikle et forskningsinformeret efteruddannelsestilbud til dagtilbud og skoler. Han er aktuelt også optaget af, at bidrage til uddannelsesudvikling ved at etablere nytænkende, kropslige og mangfoldige læringsrum med dyrkning og madlavning som omdrejningspunkt på professionshøjskolen.