Samarbejde om omsorg for børn og unges sociale hverdagsliv under anbringelse

Projekt

Samarbejde med "De Anbragtes Vilkår" (DAV), Professionshøjskolen Absalon, Aarhus Universitet, DPU og tre døgninstitutioner om at søge midler til forskningsprojekt: Samarbejde om omsorg for børn og unges sociale hverdagsliv under anbringelse - Udvikling af fællesskaber i og på tværs af botilbud og almene livssammenhænge (skole/fritid/arbejde).

Projektet har to sammenhængende foki:

  1. Historisk undersøgelse af individorienterede behandlingspraksisser på døgnområdet og tidligere anbragtes perspektiver på "en anbringelse i behandling"
  2. Udvikling af viden og praksis, der understøtter anbragte børn/unges deltagelse i almene livssammenhænge mhp at styrke deres livsmuligheder.

Fastholdelse i udd/arbejde er en udfordring under anbringelse og ofte fokuseres på at styrke faglige forudsætninger i særlige tilbud. Projektet ser et socialt hverdagsliv med jævnaldrende om almene aktiviteter og udviklingsopgaver i fx skole/fritid som fundament for at skabe mening og læring. Fokus er på, hvordan voksne på tværs af institutioner kan inddrage anbragte børn/unge i fællesskaber og dermed skabe deltagelsesbaner og udviklingsmuligheder.

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.