CURIA

Curia-projektet undersøger og udvikler den kommunale, rehabiliterende indsats med borgere med multisygdom ud fra et sundhedskompetenceperspektiv.

I Kommunal forvaltning og praksis er vi tovholdere for den gruppe, der undersøger de organisatoriske rammer og kontekster, herunder de professionelles praksis.

Vi undersøger, hvor hvordan professionelle og organisationer kan videregive eller facilitere adgang til og brug af information for borgere med multisygdom, og hvordan professionelle er aktivt involveret i at forme borgeres sundhedskompetencer i specifikke organisatoriske situationer og kontekster – og omvendt, hvordan organisationer og professionelle modtager og formes af de sundhedskompetencer, borgerne præsenterer i forskellige situationer.

Ved brug af etnografiske metoder kortlægger vi de forskellige måder professionelle arbejder med sundhedskompetencer på i forskellige kontekster og situationer for at forstå problemerne, udfordringerne og dilemmaerne i det professionelle arbejde med borgere med multisygdom.

Det overordnede projekt ledes af docent Tina Junge, Anvendt Sundhedsforskning.

Læs mere om projektet på UC Viden.