Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Et casestudie af en kommunal mentorindsats målrettet unge

Forskningsprojektet er baseret på et samarbejde med et kommunalt forældrecoach- og mentornetværk inden for området forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Projektet har til hensigt at undersøge og kvalificere mentorernes sociale arbejde målrettet unge, der grundet bekymring for radikalisering henvises til indsatsen.

Data udgøres af enkeltmands- og fokusgruppeinterview med mentorer såvel som enkeltmandsinterview med unge, der har deltaget i indsatsen. Desuden drøftes foreløbige analyser af og med mentorerne.

Der arbejdes med følgende temaer: relationsarbejde og metodebrug, forståelser af radikalisering og ekstremisme, den organisatoriske ramme og tværprofessionelle samarbejde samt risikofaktorer og modstandskraft.

Læs mere om projektet på UCViden.

Marianne Staal Stougaard Forsker, ph.d.