'FRAME-EX'

- en undersøgelse af FrameRunning, som en aktivitetsfremmende teknologi og fællesskabende mulighed for børn og unge med Cerebral Parese

Børn og unge med Cerebral Parese (CP) er i mindre grad fysisk aktive og deltager mindre i foreningsliv end børn og unge uden funktionsnedsættelse.

Derudover oplever de en øget forekomst af problemer i muskler og led, hvilket reducerer deres sundhed og livskvalitet.

Fysisk aktivitet kan forebygge eller lindre nogle af disse nævnte komplikationer, og Framerunning (FR) har vist sig at øge udholdenhed og livskvalitet hos unge med CP.

Der er dog behov for mere viden om effekten af realiserbare og motiverende indsatser. Dette forskningsprojekt undersøger på tværs af det sundhedsfaglige, samfundsfaglige og pædagogiske område, hvordan børn og unge med CP kan drage fordel af FR i foreningsregi, herunder effekten på generel fysisk funktionsevne, trivsel og livskvalitet.

Ligeledes undersøger projektet mulighedsskabende faktorer som samarbejde mellem vigtige kommunale aktører, familier og FR-klubber samt barrierer som manglende viden om f.eks. FR-aktiviteter og fællesskaber til børn, unge og familier.

Læs mere om projektet på UCViden.

Marianne Staal Stougaard Forsker, ph.d.