Medborgerskab og demens – inkluderende lokalsamfund for mennesker med demens

In- og eksluderende praksisser

Forskningsprojektet ’Medborgerskab og demens’ har over en treårig periode fokus på de in- og ekskluderende praksisser, som mennesker med demens møder i deres hverdagsliv. Den primære målgruppe er mennesker med demens i den tidlige fase. Ideen bag projektet er at få indsigt i de lokale betingelser, som mennesker med demens har for fremadrettet at tage aktivt del i samfundet.

Projektet vil i en række miljøer rundt om på Fyn skabe brugergenereret viden, der giver indsigt i, hvordan et aktivt medborgerskab er betinget og koblet til hverdagens sociale muligheder. Det er projektets ambition at vise, hvordan kommunale og frivillighedsbaserede tilbud kan tage form, så de fremmer udviklingen af inkluderende lokalmiljøer.

Viden fra projektet skal udvikle velfærdsprofessionernes samarbejde med medborgere med demens for at bedre adgangen til de fællesskabsbaserede samfundsgoder, som vi alle sikrer i fællesskab.

Læs mere om projektet på UC Viden

Marianne Staal Stougaard Forsker, ph.d.