Samskabte, kommunale forløb for borgere med multisygdom

Hele 1,2 mio. danskere lever med multisygdom; to eller flere kroniske sygdomme. Borgere med multisygdom rapporterer, at de savner fokus på hverdag, relationer og et samlet forløb for at håndtere livet.

I projekt ´Samskabte, kommunale forløb for borgere med multisygdom` sætter vi derfor fokus på, hvordan hverdagsliv og kommunal praksis vedr. multisygdom opleves og håndteres - med fokus på sundhedskompetencer og socialt netværk.


På dette grundlag vil vi identificere udviklingsområder og dernæst samskabe løsninger med borgere med multisygdom, pårørende, kommune og civilsamfund. For at favne genstandsfeltets kompleksitet og helhed deltager forskere, adjunkter og lektorer fra både sundheds-, samfunds- og erhvervsområdet på hhv. UC Syd og UCL.

Projektet på UC Viden