Opkvalificering af undervisere i Holocaust og andre folkedrab

Opkvalificering af undervisere med henblik på at fremme undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Undervisning om Holocaust og andre folkedrab er både komplekst og har en særlig følsom karakter, som kan gøre det udfordrende for den enkelte underviser at tilrettelægge undervisningen herom, fx ift. materialeudvælgelse og didaktiske tilgange. 

 

I dette projekt udvikler og tilbyder vi undervisere på alle uddannelsesniveauer fra grundskole og ungdomsuddannelser til professionshøjskoler og universiteter viden om, seminarer og kurser i at undervise i Holocaust og andre folkedrab.

Formålet er at styrke lærernes kompetencer til at undervise i emnerne, gennem kompetenceudvikling og opkvalificering udviklet på baggrund af systematisk indsamlet viden om didaktiske tilgange til emnerne.

 

Projektet ejes og ledes af UCL og gennemføres i et samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler (inkl. Center for Undervisningsmidler) og universiteter. Projektet er initieret og støttet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Alle materialer stilles til rådighed på www.aldrigmere.dk og mit.cfu.dk. 

Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab

Forskere

Peter Yding Brunbech Ph.d., HistorieLab
Signe Schmidt Rye Afdelingsleder i CFU
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag

Find mere forskning