Historie- og kulturarvsformidling

(Indsæt tekst)

(indsæt tekst)

Projekter

Videncentre

Playful Learning

Playful Learning vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Visionen er at fremme børns kreative og eksperimenterende tilgang i hverdagen. Programmet er et samarbejde mellem landets professionshøjskoler og LEGO Fonden.

LegeKunst

'LegeKunst - Kunst og kultur i de yngstes hverdag' er et landsdækkende projekt, der bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen. Her forskes i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Forskere