Kvalitet i dansk og matematik

(indsæt tekst)

Projektet Kvalitet i Dansk og Matematik, forkortet KiDM, har haft til hensigt at skabe kvalitet i grundskolefagene dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang. Læremidlerne skal fremme dialogiske, skabende og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen.

 

Det udviklede undervisningsmateriale til matematik i 4.-5. klasse og dansk i 7.-8. klasse kan hentes på hjemmesiden www.kidm.dk. Projektets rapporter om undersøgelsesbaseret undervisning i dansk og matematik er også tilgængelige på projektets hjemmeside: http://kidm.dk/publikationer/

Projektets materialer understøtter undersøgelsesbaseret undervisning, der foregår på en fagligt systematisk måde, hvor lærerne ikke har facit, men hvor det faglige kommer ind som en støtte til at opleve, stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser, som eleverne har ejerskab til. Målet er at skabe kvalitet for den enkelte elev ved at åbne fagenes indhold og metoder på en levende og nærværende måde, der motiverer til at være undersøgende – både alene og i fællesskab.

Kvalitet i Dansk og Matematik er gennemført i 2016-2019 som et landsdækkende lodtrækningsforsøg. Det blev igangsat af Undervisningsministeriet i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening og gennemført af et konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

Forskere

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.
Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.

Find mere forskning