Fritidspædagogik og ulighed

I projektet kombineres en optagethed af at udvikle viden om og et sprog for fritidspædagogisk praksis og en optagethed af hvordan ulighed kan forstås som knyttet til ulige deltagelsesbetingelser i et fælles hverdagsliv på tværs af skole og SFO.

2021-2023

Fritidspædagogik og ulighed
– Viden om hvordan pædagogisk faglighed skaber deltagelsesmuligheder for børn på tværs af fritid og skole

Mange års forskning peger på, at fritidspædagogikkens muligheder for at overskride de stigende tendenser til, at børn møder ulige betingelser for at tage del i fællesskaber og læringssituationer er både underkendt og underbelyst. Projektet undersøger sammen med fritidspædagoger deres fagligt udforskende og fleksible indsatser i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for forskellige børn – og især børn i vanskeligheder – på tværs af fritids- og skoleliv – og derigennem forbygge ulighed.

Projektets formål er at skabe viden om fritidspædagogikkens bidrag til at skabe øgede og lige deltagelsesmuligheder for børn og unge i skole- og fritidslivets fællesskaber, og derved udgøre en central del af indsatserne med at imødegå samfundsmæssig og social ulighed. Resultaterne vil på en gang skabe viden om hverdaglivets situerede ulighedsprocesser og om den pædagogiske fagligheds særlige styrke og kendetegn.

Projektet er forankret på Roskilde Universitet og finansieret af BUPL.

Læs mere om projektet "Fritidspædagogik og Ulighed"

 

Tilde Mardahl-Hansen Docent og programleder "Inklusion og hverdagsliv", lektor, ph.d.