Sundhed

Har I brug for at skræddersy jeres kompetence- og organisationsudvikling i sundhedssektoren?

I UCL har vi indsigt i de sundhedsfaglige professioners praksis og nyeste sundhedsfaglige viden. Vi tilbyder – i tæt samarbejde med jer – at skræddersy forløb, som passer til de særlige målsætninger og opgaver der er i jeres organisation. 

Det kan eksempelvis være forløb inden for:

 • forebyggelse
 • rehabilitering
 • sygepleje
 • palliation
 • demens.

Et samarbejde med os sikrer at ny viden, organisationens strategier og nye metoder indarbejdes i jeres daglige arbejde. Således kan I varetage nye opgaver i det sammenhængende og nære sundhedsvæsen på tværs af sektorer og professioner. 

Sundhedsfaglig erfaring i UCL

Vi kan tilbyde jer højtuddannede konsulenter med stor erfaring i at:

 • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen ud fra jeres strategiske mål
 • designe uddannelses- og udviklingsforløb funderet i nyeste sundhedsfaglige viden
 • gennemføre udviklingsprocesser, som sikrer lokalt ejerskab til nye udviklingsinitiativer.
 • udarbejde ansøgninger til puljer.

Diplomuddannelser inden for sundhed

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Kurser inden for sundhed

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Kompetenceudvikling i sundhedssektoren

4 dages forløb om tværfagligt samarbejde for sundhedsfagligt personale i Assens Kommune.

Behovet var en styrket indsats i forhold til borgernes rehabilitering. Medarbejderne var allerede gode til at samarbejde, men ønsket var at de blev styrket i det tværfaglige samarbejde omkring rehabiliteringsindsatsen.

Forløbet er bygget op som aktionslæring og adskiller sig fra mere traditionelle forløb ved

 • Afsættet tages i deltagernes erfaringer, udfordringer og undren fra egen praksis
 • Forløbet samskabes af deltagere og underviser med sidstnævnte som facilitator/gamemaster
 • Udfordringen illustreres via forskellige øvelser og dynamiske læringsformer som involverer både intellekt, krop og sanser. Eksempelvis forumteater som giver mulighed for at se egen praksis udefra og mulighed for at variere spillet, så der åbnes for nye handlemuligheder
 • Relevant teori ”drysses ind over” øvelser og praksiserfaringer som forståelses- og inspirationskilde
 • Refleksion i forhold til ønsket og nødvendig ændring af praksis
 • Hjem og anvende noget af det i praksis
 • Opsamling og refleksion over praksis efterfølgende mødegang

Eksempler på berørte temaer

 • Hvorfor skal vi arbejde sammen på nye måder? Kommune 3.0.
 • Hvad ligger der i at skulle arbejde på tværs?
 • Hvad er det nye i det, og hvad kan det tilføre?
 • Hvor ser vi udfordringerne – og mulighederne – ved at arbejde på tværs?
 • Nyt syn på egen rolle, på borgeren, de pårørende og andre faggrupper
 • Hvordan arbejde på tværs og samtidig bevare den faglige dybde og kvalitet?
 • Hvordan organiserer vi det tværfaglige samarbejde, og hvordan leder vi processerne?

Anvendt teori inden for

 • Samskabelse
 • Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde
 • Kommunikation, nysgerrighed og uærbødighed
 • Relationel koordinering
 • Kerneopgaven og kerneydelser
 • Tage og give ledelse

Idémæssigt afsæt

 • Vi tror på, at der i organisationerne ofte skal tænkes anderledes i det man gør
 • Vi tror også på, at vi på Ledelsesakademiet Lillebælt/UCL skal tænke anderledes i det vi gør
 • Hvis et uddannelsesforløb skal have nytteværdi for praksis, må vi også udfordre os selv på vores rolle, på vores viden og ikke-viden og skabe forløbet sammen med jer

Ledelsen er central

Adskillige undersøgelser peger på ledelsens helt centrale rolle for frugtbart outcome af uddannelsesforløb. Det gælder på såvel det offentlige som private område. Vi kan lave forløb for ledere og medarbejdere hver for sig - men hvorfor ikke også med samlet deltagelse af både ledere og medarbejdere, så I kommer i dialog og samskaber specifikt i forhold til den kontekst, I er ansat i?

Eksempler på aktuelle temaer, som kan indgå i udviklingsforløb for ledelse og medarbejdere:

 • Rehabilitering og tværfagligt samarbejde
 • Teamsamarbejde, teamorganisering og ledelse af team
 • Arbejde i komplekse organisationer og ledelse i kompleksitet (og kaos)