Udviklingshæmning og demens

Udvikling i et afviklingsperspektiv

Antallet af ældre med udviklingshæmning har været stigende de seneste år, samtidig udvikler mennesker med udviklingshæmninger demens 3-4 gange så hyppigt som den øvrige befolkning og nogle allerede fra 40-års alderen.

Udvikling i et afviklingsperspektiv

De fagprofessionelles viden og færdigheder er helt centrale for, at det enkelte menneske med udviklingshæmning og demens fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv på trods af tab af kognitive og praktiske færdigheder.

Hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole står vi klar med den nyeste viden i forhold til demens og andre fysiske og psykiske aldringsprocesser, og vores specialister og underviser arbejder tæt sammen på tværs af handicap-, ældre og sundhedsområdet for at sikre, at vi når hele vejen rundt om arbejdet med udviklingshæmning og demens.

Vi har videreudviklet og målrettet diplommodulet ”Demens, omsorg og aktivitet” mod mennesker med udviklingshæmning og demens. Og tilsvarende med akademimodulet "Demens". Fokus er at den studerende lærer at: 

  • Vurdere symptomerne på bl.a. demens, pseudodemens og aldersbetingende forandringer hos mennesker med udviklingshæmning.
  • Opspore symptomerne på demens og udrede for demens hos mennesker med udviklingshæmning.
  • Tilrettelægge en målrettet faglig indsats, som understøtter at det enkelte menneske i videst muligt omfang fortsat tager ansvar for eget liv.
  • Skelne mellem det enkelte menneske med udviklingshæmnings daglige adfærd og demensrelateret adfærd.
  • Udvikle den pædagogisk og sundhedsfaglige indsats til det enkelte menneske med udviklingshæmning og demens med udgangspunkt i en personcentreret omsorg.

Du kan læse mere om os, vores erfaringer og ekspertiseområder nedenfor. Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere om, hvad vi kan tilbyde, så kontakt os endelig.  

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet