Selvkritiske pædagoger er dygtige pædagoger

Pædagoger og ledere fra 8 børnehuse i Odense kommune har sammen med forskere og undervisere fra UCL udviklet en guide til, hvordan pædagoger fagligt kan se sig selv efter i sømmene og skabe et endnu bedre børneliv i institutionerne. Erfaringerne fra projektet er samlet i en ny rapport om evaluering af pædagogernes praksis.

Dato: 18.01.2022 - Forfatter: Winnie Laursen

- Jeg synes bare, det batter så meget. Der er så meget, vi ikke ser, når vi selv er i det, sådan siger Heidi Svensson, der er daglig leder af vuggestue og børnehave Bakkegården og Kernehuset, der ligger i den nordøstlige del af Odense.

I de to børnehuse har pædagoger og leder gennem adskillige måneder som et led i projektet filmet sig selv sammen med børnene. De har sat kameraer op i hver ende af det storrum, de har opholdt sig i, og på den måde haft nogle scener at diskutere ud fra i de møder, der fulgte efter.

En pointe i evalueringen er, at pædagogerne ikke på forhånd har lagt sig fast på, hvad de leder efter – de observer åbent, hvad der sker.

- Pædagogerne skal give slip på det, de allerede ved og gøre sig åbne for sammenhænge, som er nye for dem. Det er faktisk ikke så enkelt, som det lyder, siger Christina Haandbæk Schmidt, der er docent i dagtilbud og barndomspædagogik ved UCL, og som har stået i spidsen for forskningsdelen af projektet.

”Samling” der følger børnenes dagsorden

I vuggestuen på Bakkegården har det kritiske blik på egne metoder ført en konkret forandring med sig.

Der bliver ikke længere ”kaldt til samling” præcis klokken 9 præcist det samme sted som altid. Pædagogerne har i fællesskab blødt op på de fastlåste rammer.

- vi kunne se, at det altid var de samme børn, der var engagerede under fælles samling, og tilsvarende var det de samme børn, der virkede fraværende, og det ville vi gerne lave om på, siger leder Heidi Svensson. 

I dag følger pædagogerne i højere grad ”børnenes dagsorden”.

- Hvis der er en gruppe børn, der i forvejen er i gang med en leg et sted, jamen så samles vi der, og måske er det så den leg, samlingen tager udgangspunkt i, siger Heidi Svensson og tilføjer:

- Vi har fået børnenes perspektiv på hverdagen belyst på en helt ny måde.

Forsker: fundene skal komme børnene til gode

Og netop den slags ændringer er et eksempel på de gevinster, man kan opnå ved at skabe faste rammer for, at pædagoger evaluerer sig selv og deres arbejde med børnene, mener docent Christina Haandbæk Schmidt.

- Der er behov for at gøre op med myten om, at tid hvor pædagoger går for sig selv er tid, der går fra børnene. Vi kan se, at det betyder noget for kvaliteten af evalueringen, at den foregår sammen med flere kolleger og med afsæt i dokumentation. Og fundene skal jo komme børnene til gode, siger Christina Haandbæk Schmidt.

Samtidig er det et krav i dagtilbudsloven fra 2018, at den pædagogiske praksis jævnligt bliver gennemgået.

I børnehusene Bakkegården og Kernehuset har evalueringen med kamera også betydet, at børn, der er så små, at de ikke med ord kan udtrykke deres følelser og ønsker alligevel får indflydelse.  

- Man kan sige, at vi strukturerer os rundt om dem i stedet for omvendt, og vi er faktisk blevet en del klogere på de enkelte børns personlighed i det her forløb, siger leder af børnehusene Heidi Svensson.

Bedre børnehaver og vuggestuer

Projektet har indebåret, at mange af institutionerne har indkøbt de såkaldte Gopro-kameraer, og der er blevet afsat fast tid i ugeplanerne til gennemgangen af videodokumentationen.

- Vi ved fra forskningslitteraturen, at pædagoger i daginstitutioner af høj kvalitet er mere selvkritiske end pædagoger i daginstitutioner af lav kvalitet – altså med andre ord, vi får simpelthen bedre børnehaver og vuggestuer af systematisk og jævnligt at evaluere praksis, siger docent Christina Haandbæk Schmidt.

Fakta:

  • Projektet er en del af forsknings- og udviklingskonceptet Faglige Udviklingsinstitutioner under UCL.
  • Den digitale evalueringsguide, som nu er et fast benyttet værktøj i blandt andet Bakkehuset og Kernehuset, kan hentes på projektets hjemmeside og frit benyttes i andre børnehuse.

 

 

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.