Institutionsplan: Rektor er bekymret

UCL har afleveret sin institutionsplan til ministeriet, som udmønter den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”.

Dato: 13.01.2022 - Forfatter: Kasper Duus

Rektor på UCL, Jens Mejer Pedersen, anerkender den overordnede ambition om gode uddannelser i hele landet, men han er bekymret for at flytte uddannelsespladser fra Odense. Sammen med lukningen af de engelsksprogede uddannelser kan det i værste fald betyde, at UCL kommer til at lukke helt op til 600 uddannelsespladser.

- I Syddanmark er der allerede en god fordeling mellem by og land med hensyn til studiepladser i vores sektor, som svarer til den politiske målsætning, som ligger i aftalen, siger Jens Mejer Pedersen.

Frem mod 2025 flytter UCL 187 uddannelsespladser fra Odense til Svendborg, Vejle og Jelling og samtidig oprettes 40 nye læreruddannelsespladser i Svendborg.

- For at sikre stærke og gode studiemiljøer flytter vi pladser til de uddannelsessteder, hvor vi i forvejen har uddannelsesaktiviteter. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at bibeholde velfungerende studiemiljøer på de ramte uddannelser i Odense, siger Jens Mejer Pedersen.

Selvom der i aftalen er et højere tilskud til uddannelser uden for de store byer, mangler der finansiering til at dække omkostninger i forbindelse med flytning og etablering af nye uddannelsespladser.

- Vi ved, at det bliver en vanskelig og dyr opgave at flytte og etablere nye uddannelsespladser særligt i en tid med mindre ungdomsårgange og vigende søgning til uddannelser inden for velfærdsområdet, siger Jens Mejer Pedersen.

Læs mere om UCL's institutionsplan.