UCL er klar med ny friluftsvejlederuddannelse

Vi bruger naturen som socialt mødested, oplever nye naturområder og tager på langt flere vandreture end tidligere, samtidigt mangler der folk, som kan vejlede og undervise i friluftsliv. Derfor giver det god mening, at UCL har fået grønt lys til fra efteråret 2023 at udbyde en friluftsvejlederuddannelse.

Dato: 19.01.2023 - Forfatter: Winnie Laursen

Der bliver i den nye uddannelse mulighed for at blive dygtig til at sejle kajak eller kano, man kan have speciale i klatring eller i ledelse af gruppeprocesser i friluftslivet. Ligesom uddannelsen også kan klæde eksempelvis pædagoger på til at videreformidle de små og store eventyr, der findes i naturen.

Oplevelser af høj kvalitet

- Det er en stor glæde, at vi skal i gang med at uddanne friluftsvejledere på UCL. Uddannelse af dygtige friluftsvejledere, der kan bidrage til at udvikle friluftslivsaktiviteter og –oplevelser af høj kvalitet i vores region kan styrke både de pædagogiske fagområder og turisme, siger underviser Tina Norgren, der også står for faget natur og udeliv på pædagoguddannelsen på UCL, og som har en solid baggrund inden for friluftsaktiviteter som eksempelvis kano, kajak og fjeldvandring.

Og behovet for naturfærdighederne er der. Friluftsrådet slog i 2021 fast, at der er for få tilbud til uddannede lærer og pædagoger i form af kurser og efteruddannelse, så de kan understøtte børn og unges viden om naturen.

Stor efterspørgsel på naturformidling

Samtidig har Erhvervsministeriet og Det Nationale Turismeforum også i deres strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme peget på, at ”Danmark skal være turisternes foretrukne grønne rejsemål”.

- Vi oplever stor efterspørgsel på uddannelse inden for friluftsvejledning og –formidling, og vi er derfor rigtig glade for muligheden for at udbyde Friluftsvejlederuddannelsen, siger Birger Brandt, uddannelseschef for Business og Teknologi på UCL.

Undervisningen som friluftsvejleder er tilrettelagt som et deltidsstudie, hvor de studerende arbejder sideløbende og derfor i praksis løbende kan afprøve teorierne i undervisning, formidling og vejledning.

Fakta

Friluftsvejlederuddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

  • På de obligatoriske moduler lærer du om lejrliv, friluftspolitik og –tradition, sundhed og naturlære med et overordnet fokus på pædagogik, didaktik og sikkerhed.
  • Med valgmodulerne får du mulighed for at specialisere dig inden for bl.a. klatring, kajak, naturformidling og udeskole.

Læs mere om Friluftsvejlederuddannelsen.

Kontakt

Camilla Andersen, projektmedarbejder, 2137 2130, caan@ucl.dk  

Tina Noregren, underviser, 5096 1110, tmnj@ucl.dk

Tina Noregren Underviser